هش تگ (Hashtag#) چیست و نقش آن در رسانه های اجتماعی و جستجو

هش تگ (Hashtag#) چیست و نقش آن در رسانه های اجتماعی و جستجو

حتما شما هم راجع به استفاده از هش تگ ها شنیدید و یا دید که دیگران از اونها استفاده کردن. بلی ممکنه که راجع بهش شنیده باشید چون در حال حاضر هشتگ ها به فرهنگ ما رسوخ کردن و در کمپین های تبلیغاتی  هم استفاده می شوند. اخیرا یک وبلاگ نویس راجع به اینکه چطور…